Samenwerken met partners

Postcode checker

Samenwerken met de partner staat centraal

Samenwerken, dat nemen we letterlijk. Bij i4Networks werken we als team nauw met elkaar samen, maar daarnaast werken we ook intensief samen met onze partners. Wij hebben dan ook niet de intentie om met onze partners de concurrentie aan te gaan. Dat is een keiharde belofte die wij naar onze partners maken. Als partner bent u immers de specialist op het gebied van uw product. En als u daarvoor een verbinding nodig heeft waarmee u van A naar B kunt, dan pas komt onze expertise om de hoek kijken.

Meer over samenwerken

Samenwerking met partners met hetzelfde doel

Bij i4Networks bedienen we u als partner en op uw beurt bedient u de (eind)klant. Dat neemt niet weg dat wij dezelfde verantwoordelijkheid voelen richting die eindklant. In feite streven we hetzelfde doel na dat u als partner nastreeft, namelijk de eindklant zo goed mogelijk van dienst zijn. Doordat we bij i4Networks intensief samenwerken met onze partners merkt de eindklant niet dat deze in feite met twee verschillende partijen zaken doet. Zo streven we ernaar om samen met u de juiste beleving bij de eindklant te creëren.

Onze diensten

Gezamenlijk problemen oplossen

Bij i4Networks beseffen we maar al te goed dat het product dat wij aan onze partner leveren uiteindelijk naar een eindklant gaat. Doordat wij een intensieve samenwerking aangaan met onze partners zien we een probleem bij de eindklant dan ook als een gezamenlijk probleem, ongeacht bij wie de oorzaak ligt. De beleving voor de eindklant staat centraal en die wil gewoon een goed werkende oplossing. Wij kijken daarom altijd met u als partner mee en ondersteunen u waar mogelijk. Dat doen we achter de schermen. De communicatie met uw eindklant blijft, indien gewenst, te allen tijde in uw handen.

Training en advies

Een goed werkende verbinding is cruciaal

Verbindingen zijn een fundamenteel element binnen de vertical van onze partners. Wanneer een verbinding niet werkt dan heeft de eindklant daar last van en zal u als partner daarop aankijken. De klant heeft dan een slechte productbeleving, ook al zit uw product nog zo goed in elkaar. Aan het eind van de rit heeft de klant baat bij een goed werkende oplossing en dat is iets wat we bij i4Networks als belangrijkste doel hebben. Wij beseffen ons maar al te goed dat een goed werkende verbinding cruciaal is voor alle partijen. i4Networks geeft uw product de solide basis die het verdient.

Meer over verbindingen

"De beleving bij de eindklant staat centraal en die wil gewoon een goed werkende oplossing. Daar gaan we samen met de partner voor zorgen!"