IP Transit – Vertixo

Postcode checker

Vertixo core netwerk AS59545

Vertixo heeft alles in eigen beheer. Doordat wij RIPE member zijn kunnen wij ook direct toewijzingen van IP adressen verzorgen en beheren. Naast de vrij technische rol van het RIPE Network Coordination Center (NCC) is RIPE ook een platform waar professionals en belanghebbenden samen komen. Gezamenlijk wordt bedacht hoe het internet technisch en infrastructureel zou moeten worden georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld de wereldwijde uitrol van IPV6.

https://www.vertixo.com/connectiviteit/