Privacy Verklaring

Postcode checker

Privacy Verklaring

Wij gebruiken je persoonsgegevens om onze diensten aan jou te kunnen leveren. Voor i4Networks is een verantwoorde omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Je gegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt i4Networks zich aan de actuele wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe we jouw gegevens verwerken en waarvoor we dat doen, leggen we graag uit in deze privacyverklaring. We vertellen je in deze verklaring ook wat je zelf kunt beslissen over het gebruik van je gegevens. Deze verklaring geldt voor alle diensten die i4Networks aanbiedt.

Dit is i4Networks

i4Networks B.V. is een telecomaanbieder in Nederland, gericht op de zakelijke markt. i4Networks richt zich met name op het leveren van datanetwerken waarover partners hun diensten kunnen leveren.

Deze gegevens verwerken wij

Persoonsgegevens zijn gegevens die naar jou te herleiden zijn. i4Networks beschikt over deze gegevens, omdat je deze zelf aan ons verstrekt en doordat je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor -en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Verkeersgegevens. Dat zijn gegevens die we verwerken voor het overbrengen van communicatie over het netwerk of voor de facturering daarvan. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het IP nummer wat je gebruikt, en de hoeveelheid verkeer dat over je verbinding loopt. Verkeersgegevens bevatten nooit de inhoud van je communicatie.
 • Rekeningnummer
 • Welke producten en diensten je afneemt.
 • De vragen die je ons per post, per e-mail of telefonisch stelt
 • Eventuele klachten die je bij ons indient
 • Organisatienaam
 • Kamer van koophandel nummer
 • BTW nummer

En hier gebruiken we je gegevens voor

De uitvoering van de overeenkomst tussen jou en i4Networks
Als je een abonnement bij ons afsluit, komt er een overeenkomst tot stand tussen jou en i4Networks. We verwerken jouw gegevens voor het uitvoeren van die overeenkomst en dus om onze diensten aan jou te kunnen leveren. i4Networks kan je geen diensten leveren zonder je gegevens hiervoor te gebruiken.

Overeenkomst

We registreren de gegevens die je invult op de overeenkomst. Zo kunnen wij onder andere je aanvraag in behandeling nemen en je aansluiting op het netwerk tot stand brengen.

Technische levering

We hebben je gegevens nodig om onze dienstverlening technisch mogelijk te maken. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het mogelijk maken van een datasessie.

Relatiebeheer

Ook verwerken we jouw gegevens om de relatie tussen jou en i4Networks te beheren, bijvoorbeeld in verband met factuuraanvraag, klachtafhandeling, storingsopheffing en advisering.

Facturatie en incassering

Als je een dienst afneemt met datalimitering moeten we weten hoeveel data je hebt verbruikt om je zo de juiste factuur te kunnen sturen en die te kunnen incasseren. Dit houden we bij en hier ontvang je telkens een specificatie van. Zo kun je ook zelf zien wat je verbruik is geweest over de voorafgaande maand. Voor alle overige diensten verwerken wij enkel de gegevens die nodig zijn om een correcte factuur te maken.

Omdat je bij het afsluiten van je abonnement een incassomachtiging kunt afgeven, kunnen wij maandelijks de verschuldigde bedragen van je rekening incasseren. Hiervoor verwerken wij ook enkel de noodzakelijke gegevens.

Gerechtvaardigd belang van i4Networks

Naast de gegevens die we nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt, verwerken wij je gegevens voor marketing, verkoopdoelen en een goede uitoefening van onze dienstverlening. Zo kunnen we op basis van (geaggregeerde) gegevens van onze klanten onderzoeken of er behoefte is aan nieuwe producten of andere diensten. Je factuurspecificatiegegevens gebruiken wij op geaggregeerd niveau om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en beter te laten aansluiten bij de wensen van onze klanten.

Als je je factuur niet betaalt, ook niet nadat we je daar meerdere herinneringen voor hebben gestuurd, kunnen we onze vordering op jou overdragen aan een incassobureau. Het incassobureau ontvangt van ons dan jouw gegevens die nodig zijn om de vordering te kunnen incasseren, zoals je naam, adresgegevens en de factuur waar het om gaat.

Verkeersgegevens kunnen verder door ons worden gebruikt om op geaggregeerd niveau analyses te maken. Aan de hand van die analyses kunnen we onze dienstverlening optimaliseren en betere aanbiedingen doen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld de bandbreedte statistieken van onze klanten om analyses te maken waarmee wij de capaciteitsplanning, strategie en continuïteitsplanning kunnen maken. Zo kunnen we bijvoorbeeld hardware upgrades op tijd uitvoeren en storingen beter oplossen.

Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden.

i4Networks kan op basis van je verbruik overgaan tot het beperken van de bandbreedte als we constateren dat de continuïteit van onze diensten in gevaar is. Je moet hierbij denken aan een DDOS aanval, wat in extreme gevallen kan leiden tot overbelasting van het netwerk van i4Networks waardoor dit ook hinderlijk is voor andere klanten. i4Networks streeft ernaar om je in deze situatie eerst persoonlijk te informeren voordat we daadwerkelijk beperkingen opleggen.

Toestemming

i4Networks kan jou ook om toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, kan je die op elk gewenst moment weer intrekken. Dit kan via support@i4networks.nl, of via een elektronische berichten via de website. Het intrekken van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

In bepaalde gevallen is i4Networks wettelijk verplicht medewerking te verlenen aan een bevel om persoonsgegevens van klanten te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties. De verdere verwerking van die gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van die overheidsinstanties. Wij werken alleen mee aan zo’n bevel als we hebben vastgesteld dat dit aan de wettelijke vereisten daarvoor voldoet.

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht (service)berichten te sturen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de situatie dat wij de algemene voorwaarden hebben gewijzigd. Wij brengen je daar dan van op de hoogte.

Zo lang bewaren we jouw persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens in ieder geval tijdens de looptijd van je contract. Dat betekent niet dat we deze gegevens gedurende deze periode beschikbaar houden voor alle in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, maar alleen voor zover dat voor een specifiek doel noodzakelijk is. Als er geen grondslag meer bestaat om je gegevens te raadplegen, worden deze definitief uit onze systemen verwijderd. In het geval van wettelijke verplichte opslag van persoons- en verkeersgegevens bewaart i4Networks je gegevens voor de wettelijk verplicht gestelde periode en worden deze na het verstrijken van deze periode definitief uit onze systemen verwijderd.

Verder worden de volgende termijnen standaard gehanteerd:
Verkeersgegevens die worden gebruikt om ervoor te zorgen dat je dienst actief en stabiel blijft kunnen gedurende maximaal 1 jaar voor netwerkdoeleinden worden verwerkt.

De facturen bewaren wij gedurende maximaal 7 jaar. Deze fiscale bewaartermijn is wettelijk verplicht.

Beveiliging

i4Networks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze support afdeling (support@i4networks.nl / 026-711 2011)

Mocht er sprake zijn van een situatie waarin het risico bestaat dat je gegevens toch zijn gelekt en dit nadelige gevolgen voor jou zou kunnen hebben, dan stelt i4Networks je daarvan op de hoogte.

Jouw rechten

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die i4Networks van je heeft. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. Als je i4Networks een verzoek stuurt over één van deze rechten, zal i4Networks hier in principe binnen vier weken uitvoering aan geven. Het doen van een verzoek is kosteloos, tenzij je ongegronde of buitensporige verzoeken doet. Voordat we aan je verzoek kunnen voldoen, zijn we wettelijk verplicht je te identificeren. We kunnen je daarom om nadere gegevens vragen. Als we een verzoek weigeren, zullen we toelichten wat de reden daarvoor is.

Recht op inzage van je persoonsgegevens

Als klant heb je recht op inzage in je persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op via avg@i4networks.nl. Bovendien leggen we je in deze privacyverklaring precies uit wat we met deze gegevens doen.

Recht op correctie of verwijdering van je persoonsgegevens

Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn. Neem hiervoor contact via avg@i4networks.nl.

Je kunt daarnaast een verzoek doen om je gegevens te laten verwijderen. Neem hiervoor contact via avg@i4networks.nl. In dat verzoek moet je zoveel mogelijk aangeven welke gegevens je verwijderd wil hebben.

We kunnen niet aan je verzoek tot verwijdering voldoen voor zover wij je gegevens nog nodig hebben om diensten aan je te kunnen leveren. Houd er rekening mee dat zolang je klant bent bij i4Networks dit het merendeel is van alle persoonsgegevens die we van je hebben. Bovendien kunnen we geen uitvoering geven aan je verzoek voor zover deze gegevens als bewijs dienen in een discussie over je facturen, voor zover we wettelijk verplicht zijn je gegevens te bewaren of als we je gegevens nodig hebben ten behoeve van opsporing van crimineel gedrag.

Recht van bezwaar en recht op beperking van het gebruik

Als je eerder toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van commerciële berichten van i4Networks, kun je deze toestemming altijd intrekken. Dit kan via avg@i4networks.nl, of via de afmeld-optie in de digitale commerciële berichten. Je ontvangt daarna geen commerciële berichten meer van i4Networks.

Voor eventuele andere bezwaren tegen verwerking van jouw gegevens voor andere doelen dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, kun je bezwaar mailen naar avg@i4networks.nl.

Ook heb je in een aantal gevallen het recht op beperking van het gebruik van je gegevens. Als je denkt dat de verwerking van je gegevens door i4Networks onrechtmatig is of als i4Networks je gegevens niet langer nodig heeft, maar je wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Je kunt je verzoek mailen naar avg@i4networks.nl. Je gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan als je nog wacht op een controle van je gegevens of op een antwoord op je verzet tegen het gebruik.

Klachten

Als je het niet eens bent met het gebruik van je persoonsgegevens door i4Networks kun je – naast de hierboven genoemde rechten – ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ontvangers

I4Networks werkt voor de uitvoering van de dienstverlening met partners, zoals bijvoorbeeld leveranciers van verbindingen, softwareleveranciers en datacenters. Voor zover we jouw gegevens met deze partners moeten delen, zorgen we voor goede afspraken waarin is gewaarborgd dat je gegevens goed zijn beveiligd en uitsluitend worden gebruikt in opdracht van i4Networks voor de specifieke doelen die we in deze verklaring hebben genoemd.

Voor onze telecommunicatiediensten maakt i4Networks gebruik van het netwerk van verschillende leveranciers in Nederland. Hier zijn we open en transparant in. Weet je niet wie jou netwerk levert, dan kun je dit opvragen via support@i4networks.nl

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer, mobiele telefoon of tablet wordt gestuurd. Zowel i4Networks.nl als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Met cookies vergroten wij je gebruikservaring op onze website. Zo hoef je niet elke keer dezelfde informatie in te voeren en leren we welke pagina’s je wel of niet bezoekt.

Wat voor cookies gebruikt i4Networks?

Bij het bezoeken van i4networks.nl worden de volgende cookies gebruikt:

Functionele cookies
Zogenaamde “functionele cookies” hebben een functionele rol binnen onze website. Deze cookies zijn onder andere nodig om de lettertypes, stylesheets en kosmetische scripts een juiste werking te verlenen.

Analytische cookies
Om te bepalen welke onderdelen van de website interessant zijn voor onze bezoekers, en webpagina’s te optimaliseren, meten we continue het gebruik van onze website met behulp van software van derde partijen, zoals Google Analytics. Hiervoor gebruiken we cookies.

Tracking cookies
Tracking cookies worden door i4Networks niet gebruikt om privégegevens uit te lezen en op te slaan.

Met behulp van tracking cookies zouden wij partnerbedrijven kunnen belonen als zij aankopen of leads aanbrengen bij i4Networks. Dit doen wij bij i4Networks niet door middel van cookies, maar door middel van duidelijke en transparante afspraken met onze partners.

Om de website i4Networks te bezoeken moet je i4Networks toestemming geven om bovenstaande cookies te plaatsen.

Wat gebeurt er als ik geen cookies accepteer?

Als je geen cookies accepteert dan kun je de i4Networks website gewoon bezoeken, echter kan het voorkomen dat bepaalde layouts of functies niet meer werken. Ook kunnen we geen analyse uitvoeren om de gebruikerservaring te optimaliseren.

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van onze privacyverklaring, neem dat gerust contact met ons op. Dat kan door te mailen naar avg@i4networks.nl of een brief te sturen naar i4Networks, o.v.v. Privacy, i4Networks B.V. Tivolilaan 205 6824 BV te Arnhem.

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25 Mei 2018. We zullen deze verklaring regelmatig updaten. We raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om te zien wat we veranderd hebben.

 

Download hier de privacy statement in PDF.

Meer informatie?

U kunt bij ons informeren wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dat laten weten via het contactformulier.

Contact